Hoe bouw je een rijke relatie op met ouders?

Hoe kunnen wij werken aan een rijk partnerschap met ouders? En waarom is dat zo belangrijk voor de kinderen?

Comments

  • Leraren zeggen snel dat een kind ‘betrokken ouders’ heeft als ‘het altijd met alles in orde is’. Maar echte ouderbetrokkenheid is veel meer. Het zorgt ervoor dat kinderen graag naar school komen, zelf meer betrokken zijn op sociaal en schools vlak en zich beter voelen in de klas.

Sign In or Register to comment.